Parochie

Princenhage’s Mannen koor zingt op zaterdag 15 september in basiliek van Susteren


Op 15 september luistert het Princenhage's mannenkoor uit Breda om 18.00 uur de Heilige Mis op in de Heilige Amelberga basiliek te Susteren.
Het Princenhage's mannenkoor heeft een rijke geschiedenis. Opgericht in 1911 weet het koor al meer dan 107 jaar in Breda, maar ook in de wijde omgeving daarvan, muziekliefhebbers te boeien en zangers aan te trekken. Van een kleine zangvereniging, uit de toenmalige gemeente Princenhage, is het mannenkoor uitgegroeid tot een regiokoor In 2011 werd aan het koor de Koninklijke erepenning uitgereikt.
Het koor bestaat uit een enthousiast club vrienden. Wekelijks komt een gemêleerd gezelschap van 44 zangers bijeen om met veel enthousiasme te repeteren. Zangers die allemaal met veel passie hun hobby uitoefenen: samen zingen, waarbij ze er naar streven de muzikale lat steeds een beetje hoger te leggen. Het koor beschikt over een breed repertoire met verschillende signatuur, daardoor is het in staat verschillende concertthema's uit te voeren.Muziek van moderne componisten zoals Pittfield behoren, naast klassieke werken van Mozart, Schubert en Brahms, tot het repertoire van het koor Sinds november 2011 staat het koor onder leiding van Ad Vergouwen. Het doel van het Princenhage’s Mannenkoor is het uitvoeren van mannenkorenwerken binnen een veelzijdige breed en gevarieerd repertoire. Hierbij wordt ernaar gestreefd deze werken op een zo hoog mogelijke artistiek niveau uit te dragen. Van belang hierbij is dat deze werken toegankelijk zijn voor een breed publiek, waarmee rekening moet worden gehouden met de eigentijdse muzikale belangstelling van de toehoorders.
|Doorsturen