Algemeen

Meer Natuur voor Pittig Fruit

Door Gilsing lokale media

Bijen zijn belangrijk voor de bestuiving van planten. In boomgaarden worden honingbijen gericht ingezet voor de bestuiving van bijvoorbeeld appels, peren kersen. De laatste jaren is het echter ook duidelijk geworden dat allerlei soorten wilde bestuivers, waaronder wilde bijen, ook belangrijk zijn in de fruitteelt. Helaas wordt het ook steeds duidelijker dat het erg slecht gaat met veel soorten insecten. Dit geldt helaas ook voor de wilde bijen. Begin dit jaar is de nieuwe Rode Lijst van bedreigde soorten wilden bijen opgesteld en hieruit blijkt dat meer dan de helft van de ruim 350 Nederlandse soorten wilde bijen bedreigd is. Ten opzichte van de vorige Rode Lijst uit 2003 is het aantal bedreigde soorten toegenomen. Om wilde bijen te helpen is het grensoverschrijdende project Europese project “Meer Natuur voor Pittig Fruit” opgestart. In Vlaams-Brabant, Belgisch en Nederlands Limburg en Zeeland worden bij fruittelers maatregelen genomen om de omstandigheden voor wilde bijen te verbeteren. In Nederlands Limburg werken Natuurrijk Limburg en IKL samen aan de uitvoering van dit project.

Foto van P. Geraeds

Belang van wilde bestuivers
Uit verschillende onderzoeken in de laatste jaren blijkt duidelijk dat de wilde bestuivers (waaronder wilde bijen) een belangrijke rol spelen in onze voedselproductie. Er zijn duidelijke relaties gevonden tussen de soortenrijkdom en talrijkheid van wilde bestuivers en de teeltopbrengsten. Veel soorten wilde bijen zijn efficiënter in de bestuiving dan honingbijen. Ze vliegen ook onder slechtere weersomstandigheden en zorgen voor een betere vruchtzetting. Hierdoor zorgen ze voor een grotere opbrengst en betere kwaliteit vruchten. Een grotere variatie aan bestuivende insecten zorgt voor een betere kwaliteit fruit en een hogere opbrengst. Verder blijkt uit onderzoek dat de totale soortenrijkdom aan wilde bestuivers in boomgaarden aantoonbaar toeneemt naarmate in de directe omgeving (binnen een straal van 500 meter) meer voor bijen geschikt habitat aanwezig was, zoals bloemenweiden, wegbermen en houtwallen.

Maatregelen voor wilde bijen
De maatregelen om de omstandigheden voor wilde bijen te verbeteren zijn gericht op het vergroten van het aanbod aan nestelgelegenheid en voedsel. Enerzijds worden maatregelen op fruitteeltbedrijven getroffen, maar er wordt ook in de omgeving van de bedrijven geprobeerd om in samenwerking met gemeenten en particulieren om de omstandigheden voor wilde bijen te verbeteren.

|Doorsturen